A+ A A-

Vedení Ocelářů si za postupem vůči Kleslovi stojí Doporučený

 

Již několik českých sportovních médií se v posledních týdnech a měsících věnovalo sporu mezi našim klubem a bývalým kapitánem Ocelářů, Rostislavem Kleslou, ve věci dohody o ukončení hráčské smlouvy. Ta byla v roce 2014 sjednána na 6 let, klub se ale po 2 letech rozhodl, že už s hráčem nepočítá. Celá kauza byla doposud v médiích prezentována poměrně jednostranně, a to z pohledu hráče, což většina fanoušků nesla velmi nelibě. Proto jsme se rozhodli oslovit vedení HC Oceláři Třinec se žádostí, zda by se nám k tomuto tématu vyjádřili. Reakce byla rychlá a pozitivní, proto Vám teď můžeme přinést rozhovor s viceprezidentem klubu, panem Janem Czudkem.

 

Rostislav Klesla již ve věci sporu s klubem poskytl několik rozhovorů médiím, kdežto vy jste doposud spíš mlčeli. Byl to záměr?

My jsme na toto téma vydali několik prohlášení pro naše fanoušky , takže komunikace z naší strany proběhla. Byla maximálně zdrženlivá, protože si nemyslíme, že média jsou cesta, jak řešit spory. Na této strategii nehodláme nic měnit.

 

Nyní jste se rozhodli veřejně reagovat. Co se změnilo?

Primárním impulzem byla zpětná vazba od fanoušků, kteří na tuto kauzu reagují velmi citlivě. Velice mě mrzí, že naši fanoušci jsou v situaci, kdy je v médiích prezentováno osočení bývalého kapitána na adresu klubu. Klub je vykreslen jako ten, kdo jedná neprofesionálně a nedodržuje platné smlouvy. Chtěl bych alespoň touto cestou našim fanouškům vzkázat, že se za náš klub nemusí stydět a že si vážíme jejich podpory, protože situace je jiná, než je prezentována.

 

Jaká tedy je z pohledu klubu?

Je pravda, že jsme s hráčem uzavřeli dlouhodobý kontrakt. Je pravda, že hráči byly nabídnuty nadstandardní podmínky a je pravda, že hráč nenaplnil naše očekávání. Chci předeslat, že nikdo nezpochybňuje jeho předchozí kariéru a jsme si vědomi jeho hokejové historie. Jenže hráč má kontrakt s námi a my očekáváme nejen výkony, ale i přístup odpovídající této minulosti. Lidé odpovědní za sportovní stránku v klubu došli k závěru, že hráč očekávání nenaplnil. Od té doby jsme se snažili s hráčem kontrakt ukončit dohodou. Jak vyplývá z našich předchozích prohlášení, hráč měl do konce června individuální přípravu a poté se měl hlásit v klubu. Jelikož byl zraněný ke konci sezóny, potřebovali jsme vědět, jak je na tom. Prakticky doteď od zhruba dubna nevíme nic o tom, jak na tom hráč je a jaká je jeho připravenost plnit smlouvu.

 

Byl hráč informován o tom, že se má po skončení individuální přípravy hlásit na testech v klubu?

Ano, hráči byl povolen individuální plán do konce června s tím, že ihned poté nastoupí na testy zdravotní a fyzické způsobilosti. Na ty se 1.7. nedostavil s vysvětlením, že má dovolenou. Tady bych chtěl zdůraznit, že žádný hráč v žádném klubu si sám nestanovuje svůj plán přípravy.

 

Projevil R. Klesla zájem zapojit se do přípravy mužstva později?

Týmu začínala příprava na ledě 18.7., toho data se do WERK ARENY dostavil i R. Klesla. Byl vyzván, aby se podrobil testům zdravotní a fyzické způsobilosti, abychom věděli, v jakém stavu je. Když se R. Klesla dozvěděl, že v ten den nepůjde na led s týmem, z klubu odjel.

 

Dle jeho vyjádření do médií neměl v šatně připravenu hráčskou výstroj. Můžete to nějak okomentovat?

My jsme hráče seznámili s tím, že vzhledem k jeho zranění v minulé sezóně a individuální přípravě do konce června, potřebujeme znát jeho výkonnost. Hráč obdržel pokyny, na jaká standardní vyšetření zdravotní a fyzické způsobilosti se má dostavit. Tento plán jsme mu zaslali i poštou. Opakuji, že žádné ustanovení hráčské smlouvy neopravňuje hráče, aby si určoval formu svojí přípravy. Celý tým byl na soustředění, znali jsme výkonnost jednotlivých hráčů. Pan Klesla se při vší úctě nemůže rozhodnout, že chce na led s týmem, se kterým se v létě nepřipravoval, aniž bychom věděli, jak na tom je. Já tvrdím, že všechny potřebné věci hráč připraveny měl, a že hráč z klubu odjel a od té doby se u nás neukázal.

 

Co následovalo pak?

Hráč podal návrh na smírčí komisi ČSLH. Ta přišla s návrhem, který pan Klesla neakceptoval.

 

V médiích to okomentoval tak, že se smírčí komise vůbec nezabývala údajnou druhou smlouvou, kterou měl hráč s klubem podepsanou. Nad tímto se fanoušci taky velice pozastavovali, proč má hráč s klubem podepsány dvě smlouvy. Můžete to nějak vysvětlit?

Pan Klesla má s klubem podepsanou pouze jednu hráčkou smlouvu a tou se smírčí komise ČSLH zabývala. Onu druhou smlouvu má pan Klesla uzavřenu s Českou sportovní, a.s. a týká se využití jeho marketingových práv, jelikož jeho jméno bylo po návratu z NHL vyhodnoceno natolik atraktivním, že mu byla nabídnuta i spolupráce v této oblasti.

 

Smírčí komise tedy rozuzlení nepřinesla. Předpokládal bych tedy, že budou následovat další jednání mezi hráčem a klubem, nicméně R. Klesla se nechal slyšet, že žádná „seriózní“ jednání o dohodě neprobíhala a neprobíhají.

K tomu asi tolik. Po smírčí komisi proběhlo další pracovní jednání, kde jsme jednali o skončení smlouvy a o podmínkách dohody o jejím skončení. Krom toho proběhlo i již zmíněné smírčí řízení, kde se o totéž pokoušela smírčí komise. Bohužel jsme se nedohodli na částce a naše představy zůstaly odlišné. Navrhli jsme, abychom za této situace, když je zjevné, že se spolu nedohodneme, předložili spor arbitrovi, na kterém se smluvní strany domluví, případně abychom zvolili mediátora či rozhodce, kdy si každý zvolí za sebe jednoho rozhodce a ti si pak zvolí předsedu. Šlo nám zkrátka o to, abychom v této situaci, když jsme sami řešení nenalezli, se výsledku sporu dobrali za pomoci někoho dalšího a v poměrně  krátkém čase. Dokonce jsme navrhli, abychom postupovali takzvaně podle zásad spravedlnosti, abychom vyvrátili námitku, že se jedná o specifickou věc. Na jednání hráč a jeho právník tuto možnost odmítli. My jsme jí zopakovali následně ještě písemně. I na tuto nabídku přišla zamítavá odpověď.

 

Čím si toto zamítavé stanovisko protistrany vysvětlujete?

Nám z toho vyplývá jediný závěr, a to že se nejedná o věc, která se má vyřešit, ale která se má medializovat. Následující rozhovory a výroky hráče do médií mě v tomto přesvědčení utvrdily. Podle mě vůbec nejde o to, že by byli hráči onuce, jak tvrdí pan Klesla, anebo že bychom se my chovali vůči hráči nefér. Existují stovky sporů, jak obchodních či občanskoprávních, kdy pohledy stran byly diametrálně rozdílné. V naprosté většině případů, pokud strany chtěly spor vyřešit, dobraly se jeho řešení naznačenou cestou. Ve skutečnosti jde o to, že jeden hráč neplní platnou smlouvu a klub její plnění vyžaduje. Dokud smlouva není skončena, je třeba jí dodržovat. To, že jsme se vyjádřili, že s hráčem nepočítáme, je věc jiná. Tím se smlouva neruší. Hráč skončení dohodou nepřijal, tak musíme vycházet z toho, že smlouva platí.

 

Ještě bych se chtěl pozastavit u jedné věci. Hráč tvrdí, že jste mu nařídili připojit se k farmářskému týmu ve Frýdku-Místku, přičemž dle dohody z roku 2014 tak údajně učinit nemůžete. Souhlasí to nebo na to máte jiný názor?

My jsme od této dohody odstoupili pro její podstatné porušení ze strany hráče, a proto podle nás v době převodu do partnerského klubu tato dohoda nebyla účinná. A o žádném poškození hráče, jak tvrdí pan Klesla, nemůže být ani řeč, když se podíváte, jaká jména se v průběhu loňské i letošní sezóny již ve F-M objevila (Adamský, Hrubec, Hamerlík, Sýkora, …). Dlužno dodat, že ani tam se hráč nedostavil.

 

Nyní se zdá, že se hráč bude chtít obrátit na soud.

V tom mu samozřejmě nikdo nemůže zabránit. Ovšem nemůže zároveň tvrdit, že neprobíhala seriózní jednání o dohodě a že mu nic jiného nezbývá. Můj názor je takový, že se nejedná o žádný precedent, protože situace, kdy zaměstnanec nechodí do práce o své vůli a neplní smlouvu, jsou dávno vyřešené, i když formální postavení hráče není pracovně právní. Kdyby druhá strana o řešení stála, mohli jsme mít dávno spor vyřešený, jak před smírčí komisí, tak v rámci mediace či rozhodčího řízení, jak jsme navrhovali.

 

Jméno Rostislav Klesla má v hokejovém světě pořád velký zvuk a když se takový hráč nechá slyšet, že se s takovým neprofesionálním jednání ještě nesetkal, vrhá to jistě na klub špatné světlo. Jak toto vnímáte?  

Zajímavé je, že jiné sportovní organizace běžně přeřadí hráče do juniorky, v případě potřeby rozehrání, po rekonvalescenci, nebo při výkyvech výkonnosti, a nikdo se nad tím nepozastavuje. Dali jsme si tu práci a porovnali jsme znění jak naší, tak hráčské smlouvy v NHL a rozhodně nemáme za to, že by v NHL platila vůči hráčům mírnější pravidla. My jsme si pouze dovolili požadovat plnění hráčské smlouvy ze strany hráče, pokud je tato účinná a hráč nám dokonce posílá faktury.

 

Máte informaci o tom, že by klub používal jiné znění hráčských smluv v porovnání s dalšími týmy v české extralize?

Základ smlouvy používají všechny klubu totožný, jedná se o vzor, který je registrován na ČSLH. Odlišnosti jsou pak v příloze nebo dodatku, který upravuje odměny, bonusy, smluvní pokuty a parametry připravenosti.

 

Myslíte si, že svým přístupem hráče šikanujete a poškozujete, jak tvrdí?

Já si v prvé řadě myslím, že spor je předně věcí zainteresovaných stran, a ty by se měly snažit o jeho řešení. Podle mě řešení nespočívá v mediálních výstupech, ledaže tyto jsou záměrem druhé strany. Myslím si, že je nešťastné věc prezentovat, protože tím se cítíme poškozeni spíše my a bezesporu to není dobrá reklama ani pro hráče samotného. Za situace, kdy není skončena hráčská smlouva, se cítíme oprávněni její plnění vyžadovat. To hráči sdělujeme písemně nejméně od 30.6. Tvrzení, že hráč nemá věci v šatně, a proto jsme ho v klubu půl roku neviděli, s výjimkou, kdy přišel krátce 18.7., nemůžeme přijmout.

 

Ještě bych se rád dostal k parametrům návrhu dohody, poněvadž i na toto téma se Rostislav Klesla vyjadřoval a mezi fanoušky to opět vyvolalo bouřlivé reakce. Konkrétně mám na mysli to, že jste mu údajně nabídli doplatit jednu sezónu v plné výši s tím, že po dobu 4 let  nebude hrát nikde jinde hokej.  Můžete to potvrdit?

Takto nebyla žádná nabídka formulována. My jsme přednesli několik variant, u nichž jsme kladli důraz na to, aby hráč pokračoval v kariéře, hrál jinde a logicky tak pobíral plat. Měli jsme i zájemce o jeho služby. Navrhovali jsme, že bychom byli schopni do určité míry kompenzovat rozdíl mezi příjmy hráče v jiném klubu. Kdyby ovšem hráč v kariéře pokračovat nechtěl, nabídli jsme mu logicky menší částku. Jak říkám, diskutovali jsme více variant. Všechny byly určeny hráči, nikoliv médiím. Pokud má hráč zapotřebí o našich nabídkách, navíc zkresleně, informovat média, a zároveň odmítá se dohodnout na způsobu řešení sporu, je to situace, která nás mrzí a celé věci nijak nepomáhá.

 

Již jsme zmiňovali, že R. Klesla se nejspíše obrátí na soud, aby v celé věci rozhodl. Jak Vy vidíte další vývoj?

Chci zdůraznit, že mě zaráží způsob, jakým se náš bývalý kapitán vyjadřuje o klubu, se kterým má dosud platnou smlouvu. My bychom rádi věci uzavřeli dohodou, ke které je bohužel s ohledem na jeho prezentovaný postoj zřejmě daleko. Všichni jsme si vědomi, jakou kariéru v NHL má za sebou, a já osobně k ní mám velký respekt. Teď jde ale o jinou věc, o současnost a plnění či neplnění kontraktu u nás. A na to máme bohužel odlišné názory. Tyhle odlišné názory si klidně můžeme každý ponechat, jenom ať se dohodneme na nějakém řešení, nebo postupu, jak řešení nalézt. Podle toho, co čtu v médiích, to na ale nějaký brzký konec nevypadá.

 

Někteří fanoušci ale můžou být zmateni tím, že na jedné straně říkáte, že trváte na plnění smlouvy a na druhé, že již o hráče nemáte zájem. Neprotiřečíte si tím?

Ano, je pravda, že jsme toto hráči sdělili, nicméně dosud nenastal žádný z předpokládaných způsobů skončení smlouvy. Pokud skloňujeme slovo profesionál sem a tam, tak přece vycházím z toho, že dokud smlouva neskončí, musím jí plnit bez ohledu na to, co si o tom myslím, o to více za situace, kdy jedna strana chce dostávat odměnu podle smlouvy. Nedokáži si představit manažera v jiné akciové společnosti, který by platil za něco, co jeho firma nedostane. Žádný zlatý padák sjednaný nebyl, takže tudy evidentně cesta nevede.

 

Jak budete dále postupovat v případě dalších mediálních výstupů R. Klesly?

Nechceme vést nějakou mediální válku s našim bývalým kapitánem, každá taková vyjádření zmenšují prostor pro vzájemnou dohodu.  

 

Závěrem bych se ještě zmínil o Tomáši Kopeckém, kterému klub po skončení loňské sezóny také oznámil, že s ním již nepočítá. I na toto téma se v médiích objevil rozhovor s hráčem, který si na přístup klubu stěžoval, i když tam již k dohodě došlo. V čem se tyto případy liší?

Předně bych chtěl odmítnout vyjádření hráče o nekomunikaci ze strany klubu ohledně ukončení. My jsme intenzivně jednali s agentem, kterému Tomáš Kopecký udělil plnou moc pro zastupování v této záležitosti.  A abych odpověděl na otázku. Tomáš Kopecký měl zájem se dohodnout, a především měl zájem zase co nejdříve hrát hokej. Obě strany přistoupily na model dohody, který nám byl prezentován Smírčí komisí ČSLH při řízení zahájeném R Kleslou a celá věc s Tomášem Kopeckým je již uzavřena.

 

Děkuji za rozhovor.

 

 

 

PS: pro kontext připojujeme pár odkazů na související materiály.

 

Rozhovor s R. Kleslou: http://hokej.idnes.cz/trinec-klesla-spor-0nx-/hokej.aspx?c=A161025_080812_hokej_rou

Rozhovor s T. Kopeckým: https://sport.aktualne.cz/hokej/extraliga/v-trinci-jsem-chtel-dohrat-karieru-podani-ruky-tam-ale-asi-n/r~83179cd49ad511e68cd20025900fea04/?redirected=1478185661

Videozáznam rozhovoru R. Záruby a D. Pospíšila z nedělního BHŽ: http://leteckaposta.cz/179690787

Naposledy změněno čtvrtek, 03 listopad 2016 17:02
Ohodnotit tuto položku
(1 Hlasovat)

1 komentář

 • Igor Mainka HCOT

  Trubka se vyfotila před trubkama? :) Tak je to ta stejná trubka co tvrdila, že je Polanský zraněný? :)

  Nahlásit Igor Mainka HCOT Odkaz Komentáře

Zanechat komentář

Ujistěte se, že zadáte požadované informace, tam kde je vyznačeno (*). Kód HTML není povolen.

Nejnovější blogy

Poslední články

12.10.2018 v Reporty , No comments

Se Spartou za bod

08.10.2018 v Reporty Hodnocení: 5.00, No comments

1929>1928... První derby pro Oceláře!

11.09.2018 v Články Hodnocení: 5.00, No comments

Připrav se, hrajem! Nová extraligová sezóna je tady!

02.09.2018 v Články Hodnocení: 5.00, 1 Komentář

Trpký úvod CHL. Nepovedlo se vůbec nic!

09.04.2018 v Články Hodnocení: 5.00, 1 Komentář

Fantazie! Oceláři jsou ve finále extraligy!

19.03.2018 v Reporty Hodnocení: 5.00, No comments

2:2 - spokojenost už menší

14.03.2018 v Reporty Hodnocení: 5.00, No comments

2:0 na zápasy? Asi spokojenost, ne?

Aktuální zápasy

Tabulka Tipovačky

  • Pořadí
  • Přezdívka
  • Body
  • 1.
  • Hanibal
  • 284
  • 2.
  • Marťas29
  • 274
  • 3.
  • Česlo
  • 246
  • 4.
  • Van Stajpen
  • 246
  • 5.
  • Desdel
  • 238
  • 6.
  • Koprivnican
  • 231
  • 7.
  • APW
  • 226
  • 8.
  • Jan Piskorz
  • 223
  • 9.
  • spark
  • 212
  • 10.
  • Benjamin
  • 176

O HCOFans

Internetové stránky fanoušku HC Oceláři Třinec. Jsou čistě fanouškovskou iniciativou mající za cíl sdružovat nejen fanoušky třineckého hokeje, ale obecně hokeje v ČR. Nejsme v žádném právním spojení s HOCKEY CLUB OCELÁŘI TŘINEC a.s. Veškeré články a příspěvky v diskusním fóru jsou vlastnictvím jejich autorů. Majitel webu neodpovidá za obsah článku a komentářů.

Pokud chcete podpořit provoz a rozvoj webu, nebo jiné fanouškovské aktivity, můžete posílat příspěvky na transparentní účet 2800515992 / 2010. Více zde.

Spolupráce

Pokud máte zájem spolupracovat na dlouhodobější bázi, nebo jenom poslat článek, který si myslíte, žeby stal za publikování, nebo máte podněty pro zlepšení webu, pište prosím na email redakce@hcofans.cz

© hcofans.cz 2013 | všechna práva vyhrazena

Přihlásit se or Registrovat

Upozornění!!!

Pokud jste měli účet na starém fóru, musíte získat nové heslo pomoci tlačítko "Zapomněli jste heslo?" Na váš email zadány při registraci vám příjdou další instrukce. Přezdívka zůstavá stejná. V případě obtíží, pište na admin@hcofans.cz.

Registrovat

Registrace uživatele
nebo Zrušit